Dấu đóng date tháng ngày năm 5mm Shiny D3 tiếng Anh

Dấu đóng date tháng ngày năm 5mm Shiny D3 tiếng Anh

Xuất xứ: 
Đài loan
Nhãn hiệu: 
Size: 
5mm
Giá bán: 
60,000

Thông tin chi tiết

Dấu đóng date tháng ngày năm 5mm Shiny D3 tiếng Anh, dùng đóng ngày tháng, sản phẩm chỉ có tiếng Anh (thể hiện chỗ tháng).

Đóng gói : 12 cái 1 hộp.

Made In Taiwan

Sản phẩm khác